transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livsvärldsfenomenologi och vårdforskning

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Kristin Heggen (-); Gunn Engelsrud (-)
Publicerad i:
Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 6 ( 3 ) s. 3–6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
methodology, caring, phenomenology, life-world, ontology
Postens nummer:
57239
Posten skapad:
2007-10-24 16:17
Posten ändrad:
2010-01-21 21:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007