transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aborted infarction: the ultimate myocardial salvage

Författare och institution:
L. Dowdy (-); G. S. Wagner (-); Y. Birnbaum (-); P. Clemmensen (-); Y. Fu (-); C. Maynard (-); I. Menown (-); M. Sejersten (-); D. Young (-); A. Barbagelata (-); Per Johanson (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Am Heart J, 147 ( 3 ) s. 390-4
ISSN:
1097-6744 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Algorithms, Cardiology, Decision Making, Computer-Assisted, Electrocardiography, Emergency Medical Services, Humans, Myocardial Infarction/diagnosis/*prevention & control, Telecommunications, *Thrombolytic Therapy, Time Factors, *Triage/methods, Unnecessary Procedures
Postens nummer:
57216
Posten skapad:
2007-10-24 15:52
Posten ändrad:
2010-02-22 12:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007