transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Helgade lördagar. Ett inslag i folkligt fromhetsliv under tidigmodern tid

Författare och institution:
Göran Malmstedt (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Historia. Vänbok till Christer Winberg 5 juni 2007, s. 153-160
ISBN:
9789188614643
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
57170
Posten skapad:
2007-10-24 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007