transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Invisible Hand of Knowledge: Market Forces and the Transfer of Technology from Britain to Sweden during the 1850s

Författare och institution:
Tomas Nilson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
A Case of Identities. Festschrift to Martin Peterson, s. 224-253
ISBN:
91-886 14-59-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
57131
Posten skapad:
2007-10-24 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007