transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduktion

Författare och institution:
Tomas Nilson (Historiska institutionen); Per-Olof Grönberg (-)
Publicerad i:
Historiska perspektiv på tekniköverföring, 1800-2000, s. 9-27
ISBN:
1400-8939
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik- och industrihistoria
Postens nummer:
57127
Posten skapad:
2007-10-24 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007