transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Läroplanspoesi och demokratifostran: Deliberativ demokrati och svensk gymnasieskola

Författare och institution:
Mirzet Tursunovic (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Engagemang, mångfald och integration: Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet, s. 87-119
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes offentliga publikationer
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Statens offentliga utredningar 2004:49
Postens nummer:
57111
Posten skapad:
2007-10-24 13:47
Posten ändrad:
2007-11-27 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007