transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Design and synthesis of novel chromone based peptidomimetics

Författare och institution:
K Dahlén (-); Morten Grøtli (Institutionen för kemi); Kristina Luthman (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Biopolymers, 80 ( 4 ) s. 554-554
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
57064
Posten skapad:
2007-10-24 13:05
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007