transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical function and quality of life after thoracoabdominal oesophageal resection. Results of a longitudinal follow-up study.

Författare och institution:
Monika Fagevik Olsén (Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi & Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för gastroforskning); Eva Hammerlid (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Lars Lundell (-); Malin Larsson (-)
Publicerad i:
Digestive Surgery , 22 s. 63-68
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
57036
Posten skapad:
2007-10-24 12:21
Posten ändrad:
2016-03-11 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007