transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Growing up with foster siblings

Författare och institution:
Ingrid Höjer (Institutionen för socialt arbete); Monica Nordenfors (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Childhoods in late modern society, skriftserien 2003:1, Institutionen för socialt arbete, s. 36 - 42
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
Foster siblings, foster care, family relations
Postens nummer:
57027
Posten skapad:
2007-10-24 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007