transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ISSPIC13 proceedings - Preface

Författare och institution:
Klavs Hansen (Institutionen för fysik (GU)); Eleanor E B Campbell (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Eur.Phys.J D, 43 s. 1
ISSN:
1434-6060
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
Postens nummer:
57025
Posten skapad:
2007-10-24 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007