transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Benzyl-5-[N-(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-oxo-6-phenylhexanoate

Författare och institution:
Jon Våbenø (-); T. Ingebrigtsen (-); T Lejon (-); Kristina Luthman (Institutionen för kemi); L. K Hansen (-)
Publicerad i:
Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online, 61 s. O1331-O1332
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The title compound, C24H29NO5, the benzyl ester of the Phe-Gly dipeptidomimetic containing a ketomethylene motif, was synthesized from the readily available α,β-unsaturated γ-ketoester. The methylene group in the benzyl part of the molecule is disordered. There is an intermolecular N-H••• O hydrogen bond linking the molecules in the crystal structure.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
BIOLOGICAL INVESTIGATIONS, OLIGOPEPTIDE TRANSPORTER, PEPT1
Postens nummer:
56978
Posten skapad:
2007-10-24 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007