transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparision of the Sydney Basin with the vanished Palaeozoic fore deep basin of Sweden.

Författare och institution:
M. Middleton (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Geol. Soc. Australia, Abstracts No 37, 12th Australian Geological Convention, Perth, Sept., 1994.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
fore deep, basin
Postens nummer:
56949
Posten skapad:
2007-10-24 09:48
Posten ändrad:
2007-10-26 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007