transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The tectonothermal Palaeo- and MesoProterozoic history of the Swedish part of the southwest Scandinavian Domain.

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper); K.-I. Åhäll (-); Johan Berglund (Institutionen för geovetenskaper); Tim Brewer (-); J Connelly (-)
Publicerad i:
Terra Abstracts. Abstract supplement No 2 to Terra Nova vol.6, 1994.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Ytterligare information:
Precambrian crustal evolution in the North Atlantic Regions. Nottingham, U.K., 13-17 Sept., 1994.
Postens nummer:
56944
Posten skapad:
2007-10-24 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007