transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paleohydrogeology of the Simpevarp area, southeastern Sweden, as evidenced by stable isotopes in fracture minerals

Författare och institution:
Henrik Drake (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-)
Publicerad i:
Water-rock Interaction: Proceedings of the 12th International Symposium on Water-Rock Interaction, Kunming, China, 1 s. 723-726
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Mineralvetenskap
Postens nummer:
56939
Posten skapad:
2007-10-24 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007