transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Palaeoproterozoic granitoid magmatism within the south-eastern Baltic Shield: Implications from whole rock geochemistry and Nd isotopic systematics.

Författare och institution:
Tim Brewer (-); D.P.F. Darbyshire (-); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Terra abstracts. Abstract supplement No 2 to Terra Nova, vol.6, 1994,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Ytterligare information:
Precambrian crustal evolution in the North Atlantic regions. Nottingham U.K., 13-17 Sept., 1994.
Postens nummer:
56937
Posten skapad:
2007-10-24 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007