transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oskarshamn site investigation, Fracture mineralogy and wall rock alteration, results from drill cores KAS04, KA1755A and KLX02.

SKB-P-05-174.

Författare och institution:
Henrik Drake (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-)
Antal sidor:
69
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SKB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Mineralvetenskap
Postens nummer:
56927
Posten skapad:
2007-10-24 09:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007