transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oskarshamn site investigation, Mineralogical, chemical and redox features of red-staining adjacent to fractures, Results from drill cores KSH01A+B and KSH03A+B.

SKB-P-06-01.

Författare och institution:
Henrik Drake (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-)
Antal sidor:
115
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SKB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Mineralvetenskap
Postens nummer:
56913
Posten skapad:
2007-10-24 09:24
Posten ändrad:
2007-10-24 09:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007