transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detection of climate change in the Baltic Sea area using Matching Pursuit. Fourth Study Conference on BALTEX.

Författare och institution:
Christin Pettersen (Institutionen för geovetenskaper); Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper); H.O. Mojfeld (-); J.E. Overland (-); D.B. Percival (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Editor:Hans-Jörg Isemer. International BALTEX Secr., Publication No. 29
Förlagsort:
GKSS, Geestacht, Germany
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
56886
Posten skapad:
2007-10-24 06:03
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007