transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison between the ERA40 and the SMHI gridded meteorological data bases with application to Baltic Sea modelling.

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper); Y. Chen (-); Karin Wesslander (Institutionen för geovetenskaper)
Antal sidor:
78-79
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Editor:Hans-Jörg Isemer. International BALTEX Secr., Publication No. 29
Förlagsort:
GKSS, Geestacht, Germany
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
56885
Posten skapad:
2007-10-24 06:00
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007