transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Science Plan for BALTEX Phase II 2003-2012

Författare och institution:
H Grassl (-); Sven-Erik Gryning (-); H-J Isemer (-); Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper); D Rosbjerg (-); M. Rummukainen (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
GKSS, Geestacht, Germany
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
56834
Posten skapad:
2007-10-23 20:52
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007