transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Baltex Phase II 2003-2012. Science Framework and Implementation Strategy.

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper)
Antal sidor:
92
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
GKSS, Geestacht, Germany
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Nyckelord:
BALTEX
Postens nummer:
56832
Posten skapad:
2007-10-23 20:47
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007