transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Återkoppling på kommentar av Bert Bolin.

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Forskning och Framsteg, ( 1 ) s. 57
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
56827
Posten skapad:
2007-10-23 20:38
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007