transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Baltic Sea Climate: Today, Yesterday and Tomorrow – Part 2. The Baltic Sea yesterday – A puzzle to piece BALTEX

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Newsletter. International BALTEX Secretariet, GKSS, Geestacht, Germany., ( 8 ) s. 3-4
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
56824
Posten skapad:
2007-10-23 20:32
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007