transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Status and Use of African Languages versus Arabic in Sudan: A Sociolingustic Survey in Nyala, Darfur

Författare och institution:
Helene Fatima Idris (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Proceedings, 4th World Congress of African Linguistics, 2003 s. 497-508
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Postens nummer:
56786
Posten skapad:
2007-10-23 18:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007