transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fracture fillings and red-stained wall-rock in the Simpevarp area, SE Sweden

Författare och institution:
Henrik Drake (Institutionen för geovetenskaper)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Ytterligare information:
Erath Sciences Centre, Göteborg University, A 102.
Postens nummer:
56768
Posten skapad:
2007-10-23 17:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007