transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structural relations, U-Pb geochronology and geochemical character of the Vårgårda quartz-monzonite, Eastern Segment of the Southwest Scandinavian Domain, SW Sweden

Författare och institution:
Johan Berglund (Institutionen för geovetenskaper); J Connelly (-); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
Berglund J. (PhD-thesis): Mid-Proterozoic evolution in southwest Sweden. Earth Sciences Centre, Göteborg University A 15.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Vårgårda quartz-monzonite, Eastern Segment, Sveconorwegian, geochronology, Fennoscandian Shield
Postens nummer:
56748
Posten skapad:
2007-10-23 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007