transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subsidence and uplift of the present land surface in the southwestern part of the Fennoscandian Shield.

Författare och institution:
Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper, geologi); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
Eurobridge Workshop 8-15 June, 1996, Oskarshamn, Sweden. Program and Abstracts.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
SE Sweden, subsidence, uplift, radiometric dating, Fennoscandian Shield
Postens nummer:
56740
Posten skapad:
2007-10-23 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007