transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fission-track thermochronology applied to Late Proterozoic and Phanerozoic thermal and tectonic events in southern Sweden.

Författare och institution:
Charlotte Cederbom (Institutionen för geovetenskaper); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper, geologi); Jan-Petter Stiberg (-)
Publicerad i:
International Workshop on Fission-Track Dating, Gent, August 26-30, 1996. Abstracts.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
AFTA, thermochronology, Baltic Shield
Postens nummer:
56736
Posten skapad:
2007-10-23 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007