transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contrasting styles of Palaeoproterozoic granitoid magmatism in the Baltic Shield: implications for crustal growth.

Författare och institution:
Tim Brewer (-); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); D.P.F. Derbyshire (-); K.-I. Åhäll (-)
Publicerad i:
Eurobridge workshop 8-15 June, 1996, Oskarshamn, Sweden. Program and Abstracts, 8.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Baltic shield, crustal growth, Transscandinavian Igneous Belt
Postens nummer:
56729
Posten skapad:
2007-10-23 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007