transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genesis and U-Pb dating of zircon rims in migmatite

Författare och institution:
David H. Cornell (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Johan Berglund (Institutionen för geovetenskaper); J Connelly (-); R.A. Armstrong (-); B. Nesbitt (-)
Publicerad i:
The 22nd Nordic Winter Meeting, Turku-Åbo 1996. Abstracts., 32.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
U-Pb dating, zircon, rim, migmatite
Postens nummer:
56681
Posten skapad:
2007-10-23 15:29
Posten ändrad:
2007-10-23 16:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007