transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporal and spatial relationships between intracratonic magmatism and 1.70-1.55 Ga westward growth of the Baltic Shield

Författare och institution:
K.-I. Åhäll (-); Tim Brewer (-); J Connelly (-); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
GFF, 118 s. A5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
intracratonic, magmatism, Baltic Shield, crustal growth
Postens nummer:
56669
Posten skapad:
2007-10-23 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007