transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Rymmen gabbro, a layered mafic intrusion from the TRansscandinavian Igneous Belt, southern Sweden.

Författare och institution:
Dick Claeson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
GFF, 118 s. A12
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
gabbro, Transscandinavian Igneous Belt, layered intrusion, Baltic Shield
Postens nummer:
56664
Posten skapad:
2007-10-23 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007