transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Gothian and Sveconorwegian terranes of SW Sweden

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
GFF, 118 s. A17
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Gothian, Sveconorwegian, Baltic Shield
Postens nummer:
56662
Posten skapad:
2007-10-23 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007