transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vapor crystallization of silica phases from SiF4-bearing gases

Författare och institution:
Cees-Jan de Hoog (Institutionen för geovetenskaper); M. H. G. Jacobs (-); M. J. Van Bergen (-)
Publicerad i:
Annals of Geophysics, 48(4/5) s. 775-785
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
SiF4 gas, volcanic
Postens nummer:
56654
Posten skapad:
2007-10-23 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007