transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskapsbildning hos idéhistoriker

Författare och institution:
Henrik Björck (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, red. Johan Kärnfelt, s. 39-50
ISBN:
91-976239-0-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
56653
Posten skapad:
2007-10-23 15:02
Posten ändrad:
2010-03-11 08:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007