transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A study of Phanerozoic thermotectonic events in southern Sweden using fission track thermochronology

Författare och institution:
Charlotte Cederbom (Institutionen för geovetenskaper); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper, geologi); Jan-Petter Stiberg (-)
Publicerad i:
Abstract Supplement No1, Terra Nova 9:54/5B26, 1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
fission track, south Sweden, thermotectonic
Postens nummer:
56652
Posten skapad:
2007-10-23 14:59
Posten ändrad:
2007-10-23 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007