transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konkurrenskraft

Competitive advantage

Författare och institution:
Lennart Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Rapport till ITPS, juli 2004
Postens nummer:
56593
Posten skapad:
2007-10-23 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007