transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A randomized, controlled clinical trial of education and physical training for women with fibromyalgia.

Författare och institution:
CS Burckhardt (-); Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för invärtesmedicin); L Hedenberg (-); A Bjelle (Institutionen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
J Rheumatol, 21 s. 714-720
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
physical therapy, fibromyalgia, exercise
Postens nummer:
56588
Posten skapad:
2007-10-23 14:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007