transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Geochemistry of abyssal peridotites (Mid-Atlantic Ridge, 15°20’N, ODP Leg 209): Implications for fluid/rock interaction in slow-spreading environments.

Författare och institution:
H Paulick (-); W Back (-); Cees-Jan de Hoog (Institutionen för geovetenskaper); M Godard (-); J Harvey (-); G Suhr (-)
Publicerad i:
Chemical Geology, 234 s. 179-210
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Mid-Atlantic
Postens nummer:
56586
Posten skapad:
2007-10-23 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007