transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför handledning? Handledning som professionellt projekt och organisatoriskt verktyg inom handikappomsorg och individ och familjeomsorg

Författare och institution:
Staffan Höjer (Institutionen för socialt arbete); Elisabeth Beijer (-); Therese Wissö (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-89558-40-3
Antal sidor:
122
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Handledning, socialt arbete, professionalisering,
Ytterligare information:
Ingår i FoU i Väst rapportserie 2007:1
Postens nummer:
56575
Posten skapad:
2007-10-23 13:59
Posten ändrad:
2007-10-23 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007