transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

N,N'-Diphenylethylenediamine, an N--H- and C--H-bonded network

Författare och institution:
A. Lennartson (-); T Kokoli (-); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Acta Crystallographica Section E, 61 s. M955
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
56561
Posten skapad:
2007-10-23 13:41
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007