transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why concordia lower intercepts for Baltic Shield zircons indicate Late Palaeozoic ages

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
Geology, 26 s. 919-922
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
zircon, lower intercept, concordia, Baltic Shield, Devonian cover
Postens nummer:
56558
Posten skapad:
2007-10-23 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007