transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical utility of serial and continuous ST-segment recovery assessment in patients with acute ST-elevation myocardial infarction: assessing the dynamics of epicardial and myocardial reperfusion

Författare och institution:
M. W. Krucoff (-); Per Johanson (Hjärt-kärlinstitutionen); R. Baeza (-); S. W. Crater (-); Mikael Dellborg (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Circulation, 110 ( 25 ) s. e533-9
ISSN:
1524-4539 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Aged, Angioplasty, Balloon, Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary, Antibodies, Monoclonal/therapeutic use, Anticoagulants/therapeutic use, Combined Modality Therapy, Coronary Circulation, Coronary Restenosis/physiopathology, Coronary Thrombosis/physiopathology/therapy, Diabetes Complications, *Electrocardiography, Fatal Outcome, Female, Fibrinolytic Agents/therapeutic use, Heart/physiopathology, Heart Catheterization, Humans, Immunoglobulin Fab Fragments/therapeutic use, Internal Mammary-Coronary Artery Anastomosis, Male, Middle Aged, Monitoring, Physiologic, Myocardial Infarction/*physiopathology/therapy, *Myocardial Reperfusion, Myocardium, Pericardium/physiopathology, Stents, Thrombolytic Therapy
Postens nummer:
56547
Posten skapad:
2007-10-23 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007