transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can ST-segment recovery and myocardial blush predict prognosis?

Författare och institution:
Mikael Dellborg (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Nat Clin Pract Cardiovasc Med, 2 ( 10 ) s. 506-7
ISSN:
1743-4297 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
56534
Posten skapad:
2007-10-23 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007