transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PCI in ST-elevation infarction -- one flew over the cuckoo's nest

Författare och institution:
Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Scand Cardiovasc J, 40 ( 1 ) s. 8-10
ISSN:
1401-7431 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
*Angioplasty, Transluminal, Percutaneous, Coronary/contraindications/economics, Cardiology/trends, Cost-Benefit Analysis, Electrocardiography, Fibrinolytic Agents/contraindications/economics/therapeutic use, Humans, Myocardial Infarction/diagnosis/economics/*therapy, Practice Guidelines, Randomized Controlled Trials
Postens nummer:
56526
Posten skapad:
2007-10-23 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007