transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment to text by Leif Thuesen, "PCI-the ugly duckling"

Författare och institution:
Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Scand Cardiovasc J, 41 ( 1 ) s. 10-1
ISSN:
1401-7431 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary/*adverse effects, Heart Diseases/drug therapy/*therapy, Humans, Patient Selection, Practice Guidelines, *Stents, Thrombolytic Therapy, Treatment Outcome
Postens nummer:
56516
Posten skapad:
2007-10-23 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007