transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Calculation of Scale Elasticity in DEA Models: Direct and indirect approaches

Författare och institution:
Lennart Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); V.E. Krivonozhko (-); O.B. Utkin (-)
Publicerad i:
Journal of Productivity Analysis, 28 ( 1-2 ) s. 45-56
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
56496
Posten skapad:
2007-10-23 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007