transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficiency of Labour Use in the Swedish Banking Industry: A stochastic cost frontier approach

Författare och institution:
Lennart Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); George E. Battese (-); Almas Heshmati (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Empirical Economics, 25 ( 4 ) s. 623-640
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
56485
Posten skapad:
2007-10-23 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007