transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parametric Approaches to Productivity Measurement: A comparison among alternative models

Författare och institution:
Lennart Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Almas Heshmati (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Subal C. Kumbhakar (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Economics, 101 ( 3 ) s. 405-424
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
56484
Posten skapad:
2007-10-23 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007