transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relative Performance of Public and Private Ownership under Yardstick Competition: Swedish electricity retail distribution

Författare och institution:
Lennart Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Subal C. Kumbhakar (-)
Publicerad i:
European Economic Review, 42 s. 97-122
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Awarded Highest Quality Rating by ANBAR Citation of Excellence
Postens nummer:
56482
Posten skapad:
2007-10-23 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007